БСП Искър: Искаме Бойко Борисов и Й.Фандъкова ясно да заявят позицията си за записите, които показват как Ивайло Цеков контактува, координира и организира действия на балотажа с тарторите на ромите и криминално проявени лица

Nov 09, 2019 СОФИЯ Новини Избори 0 184

Декларация на БСП Искър

До

Г-н Бойко Борисов, Министър председател на РБ и председател на ПП ГЕРБ

Г-жа Йорданка Фандъкова, Кмет на СО и зам.-председател на ПП ГЕРБ

Специализираната прокуратура

МВР и ДАНС

Административен съд София град

ЦИК и ОИК Столична община

Средствата за масова информация

                                                            

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

 

Районният съвет на Българската социалистическа партия в район Искър, Столична община изразява своето възмущение срещу манипулациите, нарушенията и фалшификациите при провеждане на предизборната кампания и на изборите и при отчитане на изборните резултати, както и срещу контролирания и купен вот, вотът под административен натиск в район Искър и в Столична община, довели до опорочаване на резултатите от изборите, до подмяна и промяна на избора и на гласовете на гражданите.

Към всички вече внесени в ЦИК, ОИК Столична община, АССГ и в другите институции сигнали, жалби и оспорвания ОФИЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯМЕ на ИНСТИТУЦИИТЕ и МЕДИИТЕ скандални видео записи от изборния ден -  3.11.2019 г. (деня на балотажа), на които ясно се виждат действията, контактите, координацията и сътрудничеството между лицето Ивайло Елков Цеков (кандидат за кмет на район Искър от ГЕРБ/СДС) и редица известни на органите на реда и на много граждани на района лица, за които публично в район Искър се знае, че се занимават с покупко-продажба на гласове, с други нерегламентирани дейности, част от тях са известни със скандална репутация и вероятно са и с висящи съдебни дела, с обвинения и с присъди. В края на изборния ден изборните резултати от СИК със смесено население показват драстично голяма разлика в гласувалите за кандидата Цеков. За разлика от повечето секции в район Искър, в които води и побеждава Борис Цветков. Гласовете в тези СИК, осигурени при видимо взаимодействие и координация с тарторите на ромите и на криминално проявени лица в район Искър осигуряват преднината от 114 гласа (според ЦИК и ОИК СО) на кандидата Цеков.

Всички граждани, свидетели на случилото се в район Искър настояват за истинско и задълбочено разследване на всичко около заснетите контакти и лица.

Настояваме лично Бойко Борисов и Йорданка Фандъкова да проверят сигнала, всички факти и обстоятелства, да съдействат на органите за изземане на записите от видео камерите и за осигуряване на всички необходими доказателства, необходими за проверката на фактите и на данните в сигнала.

 

РС на БСП Искър настоява:

1. Бойко Борисов ясно да заяви своята позиция и публично да се разграничи от действията на своя кандидат за кмет на район Искър и дори ДА ГО ОТТЕГЛИ (както е правил в подобни случаи) ИЛИ ТВЪРДО ДА ЗАСТАНЕ ЗАД НЕГО и ДА ГО ПОДКРЕПИ като свой КМЕТ и да подкрепи методите, с които е избран. В противен случай, Бойко Борисов признава своето поръчителство и закрила на тези недопустими и незаконосъобразни действия и практики.

2. Йорданка Фандъкова ясно да заяви своята позиция и публично да се разграничи от действията на своя колега кандидат за кмет на район Искър като го извади от екипа и. В противен случай излиза че признава своето поръчителство и изгода от тези недопустими и незаконосъобразни действия.

3. МВР, Специализираната прокуратура и другите компетентни органи НЕЗАБАВНО ДА ИЗЗЕМАТ ЗАПИСИТЕ от КАМЕРИТЕ на ОБЕКТИТЕ и съберат и анализират всички други факти и данни, задълбочено да разследват сигналите за нарушенията на ИК чрез купуване на гласове при взаимодействие с криминално проявени лица, лица с висящи дела, лица с влезли в сила присъди и др. известни на органите и на гражданите лица с прякори, тартори на етнически и криминални групи в район Искър. Искаме отговор има ли отклонили ли се от правосъдието лица, както подсъдими, издирвани или обвиняеми на видео записите!

4. СОС и СО с участието на представителите на гражданите от района да направят обстойна проверка на действията на администрацията на район Искър при класиране, настаняване и контрола на ползването под наем на общински жилища в район Искър; има ли настанени лица, неотговарящи на условията, има ли лица с просрочени задължения към СО и към Топлофикация София АД, в какъв размер и защо и от кого са допуснати.

5. АССГ, ЦИК и ОИК Столична община да разгледат редицата конкретни сигнали, жалби и оспорвания както на целия изборен процес и на избора на кмет на район, а така също и на конкретните резултати в редица СИК и да спрат изпълнението на решението за обявяване на избран за кмет на район Искър (и да не допускат заклеване и встъпване в длъжност) преди съответните институции да излязат със своите решения и докато решенията им не влязат в законна сила.

РС на БСП Искър стартира ГРАЖДАНСКА ПОДПИСКА с Искане за реалния резултат от проведените избори за кмет на район Искър чрез повторно преброявяне на подадените гласове (а ако не е възможно – за касиране на избора за кмет и нов избор за кмет на район), както и за спешно решаване на важни за гражданите на района проблеми като: незабавно започване и завършване на отчуждаването на частните земи в парка до езерото, в парка до 108 СУ и в пространства, отредени за озеленяване; за решение на СОС за премахване на оградите в такива терени за срок до 3 години; за незабавни преговори за възстановяване на пешеходния достъп и връзка между Дружба 2 и Дружба 1 покрай Кауфланд; за започване на основен ремонт на ул. Димитър Пешев; за незабавно въвеждане на довеждащ вътрешноквартален (електро)транспорт и др.

РС на БСП Искър декларира своята готовност да отстоява исканията на гражданите от район Искър с всички позволени от законите на страната средства вкл. и с протести в район Искър и пред Столична община.

 

 

9.11.2019 г.                                                    Районен съвет на БСП Искър