Позиция на РС на БСП „Красна поляна“

16.07.2020 г.

Ние, членовете на РС на БСП „Красна поляна“ – София, събрали се спонтанно на извънредно заседание,загрижени за съдбата на Българската социалистическа партия

 Намираме, че

В момент на остра институционална,политическа и икономическа криза в държавата са

недопустими всякакви разногласия, разнодействия и доминиране на междуличностни отношения в ръководните органи на партията-Изпълнително бюро и Национален съвет .

Крайно недопустимо е бивши и настоящи ръководни дейци на БСП да използват медиите за вътрешнопартийни борби. Това вреди на влиянието на партията в обществото.

Призоваваме към:

Първо. Незабавно и пълно прекратяване на всякакви публични изявления срещу ръководството на БСП, както и срещу различно мислещи членове на БСП.Различните мнения и позиции следва да се излагат, отстояват и разрешават на закрити заседания на НС на БСП и предстоящия 50ти конгрес без медийно огласяване от когото и да било.

Второ. Всички членове на НС на БСП да се обединят около формиране на кратки и ясни послания към българския народ за опазване на държавността,защита на конституционните права, борба с мафията, битката за достоен живот на всички българи, преодоляване на бедността, равен и ефективен достъп до здравеопазване и образование и всички идеи,заложени в Програмата на БСП и Визия за България.

Трето. Ръководството на БСП и парламентарната група да се съобразят с масовите обществени настроения против ДПС. БСП да заяви, че е за подкрепа на отрудените български турци и българомохамедани и срещу олигархическата върхушка Доган-Пеевски.

Четвърто. Да не допускаме личните,корпоративни обслужващи модела на управление интереси,включително и на  хора от БСП,станали част от този модел в годините на прехода  да превземат партията. Открито на българската общественост да се заяви, че БСП ще прави коалиция само и винаги с българския народ и в никакъв случай с олигархическите върхове на  ГЕРБ,ДПС и други обвързани  икономически с тях политически сили.Днес сме призвани да спасяваме страната от такъв управленски модел.

Изразяваме своята надежда и увереност че всички членове на НС на БСП, независимо от личностните им различия и такива в политическите оценки и възгледи, ще преодолеят противопоставянето и ще подчинят личните си интереси на общопартийния интерес.