Николов и Пешев от БСП: Кой попита жителите на Лозен дали искат ферма за насекоми в селото

04.04.2022 г.

Правено ли е обществено обсъждане сред жителите на Лозен дали искат да се изгради ферма за насекоми в селото? Ако отговорът е „ДА“, кога се е провело обсъждането, колко жители са присъствали и какъв е бил финалният резултат от това обсъждане? Ако отговорът е „НЕ“, какви са причините да не бъде проведено такова обществено обсъждане? Тези въпроси поставят общинските съветници от БСП Николай Николов и Иван Пешев в питане до кмета на район Панчарево Николай Гюров.

Иван Пешев още през миналата година се ангажира пред хората от Лозен и постави въпроса в Комисията по околната среда, земеделие и гори на Столичния общински съвет.

На 3 април двамата общински съветници се включиха и подкрепиха поредния протест на хората против изграждането на ферма за насекоми в селото. „Насекомо“ АД доскоро функционираше в Елин Пелин и постоянно беше обект на протести и недоволство от местните жители. В резултат на общественото напрежение е взето решение за преместване на производството, защото генерира силна и неприятна миризма и влошава качеството на живот в региона, в който се намира. 

Въпреки лошото време стотици граждани се включиха в протеста и на няколко пъти блокираха движението по бул. „Цариградско шосе“ в знак на несъгласие да се изгражда такава ферма в с. Лозен.

Общинските съветници от БСП се ангажираха на поставят въпросите на хората пред кмета на район Панчарево. 

Николов и Пешев искат да стане ясно направен ли е анализ от районното кметство и ресорните отдели относно последствията от изграждането на такава ферма за природата, за жителите и за съседните райони.

Те поставят въпроса била ли е взета предвид позицията на кмета на селото Георги Младенов и изобщо провеждани ли са разговори с него относно бъдещо изграждане на ферма за насекоми.

„Господин Гюров, каква е личната Ви позиция относно изграждането на ферма за насекоми в село Лозен?“, питат Николай Николов и Иван Пешев.