„БСП за България” проведе среща с над 10 организации, представляващи хора с увреждания

Мар 08, 2017 Новини БСП 0 2092

Иван Кръстев: Нашата платфома е ориентирана и към хората с липса на квалификация и към тези с увреждания

„Нашата платфома е социално отговорна, насочена и към икономиката на страната, с цел създаване на работни места, но и към онези хора, които имат определени препятствия, за да могат да се интегрират, било поради липса на квалификация или поради форми на увреждания.” Това заяви кандидатът за народен представител от „БСП за България” в Стара Загора Иван Кръстев по време на среща с организации, представляващи хора с увреждания. Според него ролята на държавата е да ги подпомага по- адекватно. „Именно развитието на икономиката ни ще позволи държавата да има по-активна роля спрямо тези хора. Държавата трябва да има по-сериозна разпределителна тежест и по-адекватно поведение в областта на социалната закрила”, обясни той.

Иван Кръстев заяви, че левицата има ясен ангажимент към работещите хора с въвеждане на прогресивното данъчно облагане. „При сегашната ситуация с доходите на хората, считаме, че е най-удачно 20%-но облагане на лица с доходи над 10 000 лв. В същото време предлагаме въвеждане на семейно облагане, като за всяко едно дете с работещи родители, ще има възможност да се приспадат по 50 лв. месечно от дължимите данъци”, обясни той. Кръстев каза също, че „БСП за България” предлага и актуализация на отпуснатите вече пенсии и поетапно тяхно увеличение. „Преизчисляване на пенсиите и намаляване на разликите между старите и новоотпуснатите пенсии”, обясни той. Сред другите предложения е и актуализиране на гарантирания минимален доход, който в момента е 65 лв. „Това не е променяно от близо десет години”, подчерта Кръстев.

Михаил Христов: Мой приоритет са Фондът за лечение на деца, Българската параолимпийска асоциация и помощните средства

„Мой приоритет са Фондът за лечение на деца, Българската параолимпийска асоциация и помощните средства”. Това заяви кандидатът за народен представител от листата на „БСП за България” в София Михаил Христов по време на срещата. Според него, ако на първо място не можем да си излекуваме децата- не знаем накъде вървим.  Той каза също, че една от неговите каузи е да работи за хората с ампутирани крайници, за да получат те по- нормален живот в страната. „Имам зелена карта от 10 години, но избрах да живея и да се боря тук”, каза още Христов.  

На срещата присъстваха представители от Съюз на глухите в България, Съюз на инвалидите в България, Съюз на слепите в България, Българска асоциация на невромускулни заболявания, Съюз на военноинвалидите и военно пострадалите, Асоциация на родители на деца с епилепсия, Асоциация на родители на деца с увреден слух, Център за психологически изследвания, Национална организация „Малките български хора”, Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт.